UPDATE command denied to user 'edeutschtest'@'10.12.20.43' for table 'fusion_settings' Język Niemiecki Online Informator
Dodane przez nker dnia Wrzesień 10 2007 13:10:35
Ukazał się już informator o egzaminie maturalnym od roku 2008 roku. Broszura zawiera standardy zatwierdzone w 2003 roku wraz z późniejszymi aktualizacjami.
Zainteresowanych maturą (szczególnie tegoroczną) zachęcamy do zapoznania się z publikacją, gdyż zawiera ona informacje warunkujące poprawne zdanie egzaminu.

Rozszerzona zawartość newsa
Spis treści:

I. Wstęp
II. Podstawy prawne egzaminu
III. Matura w pytaniach uczniów
IV. Struktura i forma egzaminu
V. Wymagania egzaminacyjne
VI. Przykładowe zestawy na egzamin ustny
a) poziom podstawowy
b) poziom rozszerzony
VII. Przykładowe arkusze i schematy oceniania
a) poziom podstawowy
b) poziom rozszerzony – część I
c) poziom rozszerzony – część II
Aneks – przykłady wypowiedzi pisemnych

Pobierz informator

e-deutsch.pl - z nami pokochasz niemiecki!