UPDATE command denied to user 'edeutschtest'@'10.12.20.62' for table 'fusion_settings' Geografia - niemiecki
Nawigacja
Język Niemiecki
Nauka
Szukaj
Forum
Tłumaczenie
Wyślij newsa
Język Niemiecki
Nauka Niemieckiego
Niemiecki Gramatyka
Niemiecki Testy i Ćwiczenia
Niemiecki Certyfikaty
Niemiecki Matura
Niemiecki Wypracowania
Niemiecki Słownictwo
Niemiecki Różności
Język Niemiecki
Ostatnie Artykuły
List prywatny - Klub...
Geografia
Historia
Leseverstehen - Frei...
Leseverstehen - Sport
Język Niemiecki
Sponsorowane
Język Niemiecki
Zobacz takze
Fizyka

Geografia

Historia

Matematyka

Religia

UPDATE command denied to user 'edeutschtest'@'10.12.20.62' for table 'fusion_articles'
Geografia

abdanken- abdykować
f Abdankung- abdykacja
s Abkommen- układ
f Abfläche– spłaszczenie
s Abfluss– odpływ
s Abflussgebiet– zlewisko
r Abflusstyp– ustrój rzeczny
abkühlen– ochładzać
f Ablagerung– akumulacja, magazynowanie
f Abrasion– abrazja
abschleifen– szlifować
f Abtragung– denudacja, zrównywanie
f Akkumulation/f Sedimentation– akumulacja, osadzanie
s Altwasser– starorzecze
am Horizont stehen – znajdowac sie w linii horyzontu
f äquatoriale Tiefdruckrinne– równikowa strefa niskiego ciśnienia
f Ära– era
f artesische Quelle– źródło artezyjskie
r artesischer Brunnen– studnia artezyjska
s artesisches Becken– niecka artezyjska
f Asche– popiół
s Ästuar– estuariuj, ujście lejkowate
r Atlas– atlas
s Ausgangsgestein– podłoże skalne, skała macierzysta
s Becken– niecka
f Beleuchtung– oświetlenie
f Beobachtung– obserwacja
f Bewölkung– zachmurzenie
r Boden– gleba
f Bodenerosion– erozja gleby
f Bodenfruchtbarkeit– żyzność gleby
f Bodengüte– urodzajność gleby
f Bodenlösung– wmywanie gleby
f Bodenmelioration– melioracja gleby np. nawadnianie
r borealer Nadelwald– borealny las iglasty
f Brandung– fala przyboju
r Braunwassersee– jezioro hipertroficzne
f Bruchtektonik- powstawanie gór zrębowych
r Brunnen– studnia
f Caldera– kaldera
f Corioliskraft– siła Coriolisa
s Sickerwasser– wody przypowierzchniowe, zaskórne
s Deckengebirge– góry zbudowane z płaszczowin
f Deflation– deflacja (wywiewanie przez wiatr)
s Delta– delta
f Disziplin– dyscyplina naukowa
f Drehbewegung– ruch obrotowy
r Druck– ciśnienie
f Düne– wydma
f Ebbe– odpływ
f Effusion– efuzja, (wylew lawy)
r Einfallswinkel– kąt padania
s Einzugsgebiet– dorzecze
f Eiszeit (Glazial– glacjał, okres lodowcowy
f Epirogenese– epejrogeneza, ruch lądotwórczy
f Erdachse– oś Ziemi
f Erdbahn– orbita ziemska
f Erdkruste– skorupa ziemska
f Erdkugel– kula ziemska
f Erdoberfläche– powierzchnia ziemi
f Erdrotation– ruch obrotowy
f Erdumlaufbewegung– ruch obiegowy
s Ergussgestein– skała wylewna
f Erosion– erozja
f Erosionsbasis/f Abtragungsbasis– podstawa erozyjna
erstarren– zastygać
f Evaporation– ewaporacja, parowanie z gleby
f Explosion– eksplozja
s Faltengebirge– góry fałdowe
f Faltungstektonik– powstawanie gór fałdowych
r Farn– paproć
r feuchtadiabatischer Temperaturgradient– gradient wilgotnoadiabatyczny
f Flachküste– wybrzeże płaskie
f Flechten– porosty
r Flussarm– odnoga rzeki
s Flussbett– koryto rzeki
s Flussdelta– delta rzeki
s Flussregime– ustrój rzeczny, reżim rzeczny
s Flusssystem– system rzeczny
f Flut– przypływ
r Föhn– halny, fen
f Formation– formacja, okres w dziejach ziemi
f Forschung– badanie naukowe
s Fossil– skamieniałość
f Frühjahrs – Tagundnachtgleiche– równonoc wiosenna
f geographische Koordinaten– współrzędne geograficzne
f geologische Zeittafel– tablica wydarzeń geologicznych
s Gestein- skała
f Gesteinsschmelze- stopione skały
f Gesteinsverwitterung– wietrzenie skał
f Gewässereutrophierung– eutrofizacja wody
f Gezeiten– pływy
f Glaziale Serie– formy polodowcowe
r Gletscher– lodowiec
r Globus– globus
s Gradnetz– siatka geograficza
f Herbst-Tagundnachtgleiche– równonoc jesienna
r Hochdruck– wyż, wysokie ciśnienie
s Hochwasser– wysoki stan wody
f Höhenlinie– poziomice, izohipsy
f Höhle– jaskinia
r Humus– próchnica, humus
r hydrostatischer Druck– ciśnienie hydrostatyczne
f Infiltration– wsiąkanie
infiltrieren– wsiąkać
s Inlandeis– lądolód
s Interglazial– międzylodowcowy
f Isobare– izobara
f Isohyete– izohieta
f Isostasie– izostazja
f Isotherme– izoterma
r Kalkstein– skały wapienne
f Kaltfront– front zimny
f Karren- żłobki krasowe
r Karst– kras
f Karstquelle– źródło krasowe
f Karte– mapa
f Kartenprojektion– odwzorowanie kartograficzne
f Kartographie– kartografia
r Klarwassersee– jezioro oligotroficzne
s Klimadiagramm– wykres, diagram klimatyczny
f Klimazone– strefa klimatyczna
f Kluft– szczelina, rozpadlina
f Kohlensäure– kwas węglowy
f Kondensation– kondensacja
r Kondensationskern– jądro kondensacji
s Kondensationsniveau– poziom kondensacji
f Korrasion– korazja (niszcząca działalność wiatru)
f Korrosion– korozja,wyżeranie (tu: niszcząca działalność wody w skałach wapiennych)
r Land-See – Wind– bryza
f Lavaströme– strumienie lawy
f Lithosphäre– litosfera
r Löss– less
r Luftdruck– ciśnienie powietrza
f Luftfeuchtigkeit– wilgotność powietrza
r Lurch- płaz
r Mäander– meander
mäandrieren– meandrować
s Maar– maar
s Magma– magma
r Mangrovenwald– las namorzynowy, mangrowia
r Maßstab– skala
f Meeresströmung– prąd morski
f Metamorphose– metamorfoza, przeobrażenie
r Mittelozeanischer Rücken– grzbiet oceaniczny
r Monsun– monsun
münden in Akk.– uchodzić do
f Mündung– ujście
r Nebenfluss– dopływ rzeki
f Nehrung– mierzeja
s Niedrigwasser– niski stan wody
f Oase– oaza
f Okklusion– fronty zokludowany
f Orogenese– orogeneza, ruch górotwórczy
f Passatzirkulation– cyrkulacja pasatowa
f Pedogenese- geneza gleby, powstawanie gleby
f Pedosphäre– pedosfera, powłoka glebowa
r Pilzfelsen– grzyb skalny
f Platte– płyta
f Plattengrenze– granica płyt (litosfery)
s Pleistozän– plejstocen
s polares Hoch– wyż polarny, biegunowy
f Polarnacht– noc polarna
r Polartag– dzień polarny
f Poljen– polje
s Ponor– ponor
f Quelle– źródło
reflektieren– odbijać, np. promienie
f Reflexion– odbicie
r Regenwald– las deszczowy
s Reptil– gad
f Rippelmarken– ripplemarki (zmarszczki wydmowe)
r Salzgehalt– zawartość soli
r Salzwassersee– jezioro ze słoną wodą
r Saurier– jaszczur (epoki jurajskiej)
f Savanne– sawanna
s Schaltjahr– rok przestępny
r Scheitelgraben (Rift– dolina ryftowa, ryft
f Schicht– warstwa, pokład
r Schutt– gruz, rumowisko skalne
s Sedimentgestein– skała osadowa
senkrecht– prostopadle
f Sommersonnenwende– przesilenie letnie
r Sonnenstrahl– promień słoneczny
r Stausee– zbiornik retencyjny
f Steilküste– wybrzeże strome
f Steppe– step
f Stratosphäre– stratosfera
f Subduktionszone– strefa subdukcji
f subpolare Tiefdruckrinne– strefa niżu podbiegunowego
s subtropisches Hoch– wyż zwrotnikowy
r Sumpf– bagno
r Teich– staw
f Temperaturamplitude– amplituda temperatur
r Temperaturgradient– gradient temperatury
f Temperaturschwankungen– wahania temperatury
r Tidenhub– różnica między odpływem i przypływem
r Tiefdruck– niż, niskie ciśnienie
s Tiefengestein– skała głębinowa
r Tiefseegraben– rów tektoniczny
f Transpiration– transpiracja, parowanie
f Trichtermündung– ujście lejkowate, estuarium
r trockenadiabatischer Temperaturgradient– gradient suchoadiabatyczny
s Trockental– sucha dolinka
f Troposphäre– troposfera
r Trübwassersee– jezioro eutroficzne
r Tuff– tuf (osadowa skała wulkaniczna)
f Untersuchung– badanie, analiza
f Uvala– uwał
f Vegetationsformation– formacja roślinna
f Vegetationszone– strefa roślinna
f Verdunstung– parowanie
f Vergletscherung (Vereisung)– zlodowacenie
f Vergrusung– zgruzowanie
f Versteinerung– skamieniałość
f Verwitterung– wietrzenie
f Warmfront– front ciepły
f wasserführende Schicht– warstwa wodonośna
r Wasserkreislauf– obieg wody
f Wasserscheide– dział wodny
r Wasserspiegel– poziom wody
f wasserunduchlässige Schicht– warstwa nieprzepuszczalna
r Weiher– sadzawka
f Westwindzone– strefa wiatrów zachodnich
f Wettervorhersage– prognoza pogody
f Windrose- róża wiatrów
f Wintersonnenwende– przesilenie zimowe
s Wirbeltier– kręgowiec
f Wissenschaft– nauka
f Wüste– pustynia
f Zersetzung– rozkład, rozpad chem.
f Zertrümmerung– rozbicie
 
 
 
 
Redewendungen
 
im Zenit stehen – znajdować się w zenicie
f seismische Aktivität- aktywność sejsmiczna
r Barometerdruck- ciśnienie barometryczne
f Sonnenstrahlung- promieniowanie słoneczne
r Weltraum- przestrzeń kosmiczna
f Celsiussakala- skala Celsjusza
f Fahrenheitskala- skala Fahrenheit’a
f Kelvinskala- skala Kelwina
f Urknall- Theorie- teoria wielkiego wybuchu
r Temperaturindukator- wskaźnik temperatury
f Untersuchung vor Ort- badania terenowe 

autor: EnigmaDrukuj
słownik
DEP
Słownik niemiecki online
Wpisz wyrażenie polskie lub niemieckie:

System © ADIPS
Język Niemiecki
Ankieta
Czy byłbyś/łabyś skłonny/a do podjęcia kursu językowego online?

tak

nie

nie wiem

Język Niemiecki
Sponsorowane
Nauka Języka Niemieckiego Online
Język Niemiecki