O Gramatyce języka niemieckiego

Gramatyka niemiecka

Niniejszy dział gramatyka niemiecka zawiera zwięzłe przedstawienie panoramy reguł, które rządzą tworzeniem poprawnych konstrukcji gramatycznych w języku niemieckim. Grupą docelową przedstawianych tutaj zagadnień z gramatyki są osoby uczące się języka niemieckiego na poziomie podstawowym lub średnio zaawansowanym. Niemniej jednak materiały dogłębnie traktują temat i mogą być wykorzystane przez bardziej zaawansowanych "użytkowników" języka niemieckiego.
W dziale gramatyka niemiecka została zastosowana głównie polska terminologia, z pewnymi wyjątkami. W najbliższym czasie postaramy się jednak zunifikować zamieszczone tu materiały, tak aby wszędzie pojawiła się również terminologia niemiecka.