Czasowniki nierozdzielnie złożone – untrennbare Verben

 

Czasowniki nierozdzielnie złożone posiadają nieakcentowany przedrostka, który nie ma samodzielnego znaczenia. Czasowniki nierodzielnie złożone nie rozdzielają się podczas odmiany, odmieniają się tak samo jak czasowniki pojedyncze:

 

Ich empfehle dir dieses Restaurant. (Polecam ci tą restaurację.)

Ich vermute, dass sie noch einen Urlaub hat. (Przypuszczam, że ona ma jeszcze urlop.)

Ich versuche, aber ich weiß nicht, ob ich schaffe. (Spróbuję, ale nie wiem czy dam radę.) 

 

 

PRZEDROSTEK

 

CZASOWNIK NIEROZDZIELNIE ZŁOŻONY

be –

beantragen (wnioskować, wnosić)

beantworten (odpowiadać na pytanie)

beauftragen (zlecać, upoważniać)

bedanken sich (dziękować komuś za coś)

bedeuten (znaczyć, oznaczać)  

bedienen (obsługiwać, służyć)

bedrohen (zagrażać, grozić)

bedürfen (potrzebować, wymagać) 

befehlen (rozkazywać, nakazywać)

befinden sich (znajdować się)

begeistern (zachwycać)

beginnen (zaczynać)

begleiten (towarzyszyć, odprowadzać)

begrenzen (ograniczać)

behalten (zatrzymać, zachować)

behandeln (obchodzić się, traktować)

bekommen (otrzymać)

beleidigen (obrażać, urazić)

bemerken (zauważać, dostrzegać)

bemühen sich (starać się)

benehmen sich (zachowywać się)

beobachten (obserwować)

beraten (doradzać)

beschäftigen sich (zajmować się)

beschreiben (opisywać)

besprechen (omawiać)

bestehen (składać się, istnieć)

bestellen (zamawiać)

betreuen (opiekować się)

betrügen (oszukiwać)

bewegen sich (poruszać się)

bezahlen (płacić, opłacać)

ge –

gebieten (nakazywać)

gedenken (wspominać, pamiętać)

gefallen (podobać się)

gefrieren (zamarzać, zamrażać)

gehören (należeć do)

geloben (przysięgać)

geraten (wpadać, znaleźć się)

geschehen (dziać się, zdarzać)

emp –

empfangen (otrzymać, przyjmować)

empfehlen (polecać, zalecać)

empfinden (doznawać, odczuwać)

ent –

entdecken (odkrywać)

entfernen (usunąć, oddalić)

enthalten (zawierać)

entlohnen (wynagradzać)

entsagen (rezygować, wyrzekać się)

entscheiden (decydować)

entstehen (powstawać)

entwickeln (rozwijać)

er –

erfahren (dowiadywać się)

erfinden (wynajdować)

erfolgen (następować)

erfrischen (orzeźwiać)

erfüllen (wypełniać)

ergeben (wykazać, wynikać)

erhalten (otrzymywać)

erkennen (rozpoznawać)

erklären (objaśniać)

erkundigen sich (dowiadywać się)

erledigen (załatwiać)

erreichen (dosięgać, osiągać)

erscheinen (zjawiać się)

erschrecken (wystraszyć, przestraszyć)

ersetzen (zastępować)

erwarten (oczekiwać)

erzählen (opowiadać)

erziehen (wychowywać)

miss –

missachten (lekceważyć, pogardzać)

missbilligen (potępiać, nie pochwalać)

missbrauchen (nadużywać)

missglücken (nie powieść się, nie udać)

misshandeln (znęcać się, dręczyć)

misstrauen (nie ufać)

ver –

verändern (zmieniać)

verantworten (brać odpowiedzialność za coś, odpowiadać)

verbieten (zabraniać)

verbreiten (rozprzestrzeniać)

verbringen (spędzać)

verdanken (zawdzięczać)

verdienen (zarabiać)

verfolgen (gonić, ścigać, prześladować)

vergessen (zapominać)

vergleichen (porównywać)

verheiraten (pobrać się)

verkaufen (sprzedawać)

verlangen (żądać, wymagać)

verlassen (opuszczać, porzucać)

verlieren (stracić, zgubić, przegrać)

vermieten (wynajmować)

vermuten (przypuszczać)

verpassen (przegapić, spóźnić się)

verschwinden (znikać)

versichern (upewniać, ubezpieczać)

versorgen (zaopatrywać)

versprechen (obiecywać)

verstehen (rozumieć)

versuchen (próbować)

vertrauen (ufać)

vertreten (zastępować, reprezentować)

verzichten (rezygnować)

zer –

zerbeißen (pogryźć, rozgryźć)

zerbrechen (złamać, stłuc)

zerdrücken (zgniatać, rozgniatać)

zerfallen (rozpadać się)

zerreißen (podrzeć, rozrywać)

zerspringen (pękać, rozpryskiwać się)

zerstören (zniszczyć)