Odmiana przymiotnika z zaimkiem dzierżawczym i zaimkiem nieokreślonym

 

Odmiana przymiotnika z zaimkiem dzierżawczym i zaimkiem nieokreślonym –

die Adjektivdeklination mit dem Possesivpronomen und dem unbestimmten Pronomen

Przymiotniki z zaimkiem dzierżawczym lub z zaimkiem nieokreślonym w liczbie pojedynczej odmieniają się tak samo jak jak po rodzajniku nieokreślonym, natomiast w liczbie mnogiej tak samo, jak po rodzajniku określonym.

 

ODMIANA PRZYMIOTNIKA Z ZAIMKIEM DZIERŻAWCZYM

Wzór odmiany przymiotnika z zaimkiem dzierżawczym w liczbie pojedynczej:

 

rodzaj męski – Maskulinum

rodzaj żeński – Femininum

rodzaj nijaki –  Neutrum

Nominativ 

mein schwarzer Mantel      

deine elegante Bluse 

sein neues Haus

Genitiv 

meines schwarzen Mantels   

deiner eleganten Bluse

seines neuen Hauses

Dativ 

meinem schwarzen Mantel  

deiner eleganten Bluse

seinem neuen Haus

Akkusativ

mein schwarzen Mantel  

deine elegante Bluse

sein neues Haus

 

Końcówki przymiotnika po zaimku dzierżawczym w liczbie pojedynczej:

 

rodzaj męski – Maskulinum

rodzaj żeński – Femininum

rodzaj nijaki –  Neutrum

Nominativ  

– er  

– e 

– es  

Genitiv  

– en

– en 

– en

Dativ 

– en 

– en  

– en

Akkusativ

– en 

– e

– es 

 

Wzór odmiany przymiotnika z zaimkiem dzierżawczym w liczbie mnogiej:

 

rodzaj męski – Maskulinum

rodzaj żeński – Femininum

rodzaj nijaki –  Neutrum

Nominativ  

meine neuen Mäntel

dein eleganten Blusen    

seine neuen Häuser   

Genitiv  

meiner neuen Mäntel  

deiner eleganten Blusen  

seiner neuen Häuser    

Dativ 

meinen neuen Mäntel

deinen eleganten Blusen     

seinen neuen Häuser   

Akkusativ

meine neuen Mäntel

deine eleganten Blusen     

seine neuen Häuser  

 

Końcówki przymiotnika po zaimku dzierżawczym w liczbie mnogiej:

 

rodzaj męski – Maskulinum

rodzaj żeński – Femininum

rodzaj nijaki –  Neutrum

Nominativ  

– en     

– en     

– en  

Genitiv  

– en

– en 

– en

Dativ 

– en 

– en  

– en

Akkusativ

– en 

– en  

– en   

 

ODMIANA PRZYMIOTNIKA Z ZAIMKIEM NIEOKREŚLONYM

 

Wzór odmiany przymiotnika z zaimkiem nieokreślonym w liczbie pojedynczej:

 

rodzaj męski – Maskulinum

rodzaj żeński – Femininum

rodzaj nijaki –  Neutrum

Nominativ 

kein schwarzer Mantel      

keine elegante Bluse 

kein neues Haus

Genitiv 

keines schwarzen Mantels   

keiner eleganten Bluse

keines neuen Hauses

Dativ 

keinem schwarzen Mantel  

keiner eleganten Bluse

keinem neuen Haus

Akkusativ

keinen schwarzen Mantel  

keine elegante Bluse

kein neues Haus

 

Końcówki przymiotnika po zaimku nieokreślonym w liczbie pojedynczej:

 

rodzaj męski – Maskulinum

rodzaj żeński – Femininum

rodzaj nijaki –  Neutrum

Nominativ  

– er  

– e 

– es  

Genitiv  

– en

– en 

– en

Dativ 

– en 

– en  

– en

Akkusativ

– en 

– e

– es 

 

Wzór odmiany przymiotnika z zaimkiem nieokreślonym w liczbie mnogiej:

 

rodzaj męski – Maskulinum

rodzaj żeński – Femininum

rodzaj nijaki –  Neutrum

Nominativ  

keine neuen Mäntel  

kein eleganten Blusen    

keine neuen Häuser   

Genitiv  

keiner neuen Mäntel  

keiner eleganten Blusen  

keiner neuen Häuser    

Dativ 

keinen neuen Mäntel  

keinen eleganten Blusen     

keinen neuen Häuser   

Akkusativ

keine neuen Mäntel  

keine eleganten Blusen     

keine neuen Häuser  

 

Końcówki przymiotnika po zaimku dzierżawczym w liczbie mnogiej:

 

rodzaj męski – Maskulinum

rodzaj żeński – Femininum

rodzaj nijaki –  Neutrum

Nominativ  

– en     

– en     

– en  

Genitiv  

– en

– en 

– en

Dativ 

– en 

– en  

– en

Akkusativ

– en 

– en  

– en   

 

Das ist doch mein kleiner Bruder! (To jest przecież mój młodszy brat.)

Ich muss sagen, dass das kein guter Freund ist. (Muszę przyznać, że to nie jest dobry przyjaciel.)

Auf dem Tisch liegt meine Lieblingszeitung. (Na stole leży moja ulubiona gazeta.)

Letztens habe ich keine interessanten Bücher gelesen. (Ostatnio nie czytałem / czytałam żadnej interesujacej książki.)

Ich möchte dir mein neues Haus zeigen. (Chciałbym / chciałabym Ci pokazać mój nowy dom.)

Deine eleganten Kleidungen gefallen mir sehr. (Twoje eleganckie ubrania bardzo mi się podobają.)