Zaimek osobowy ( das Personalpronomen)

Zaimek osobowy ( das Personalpronomen)

Zaimki osobowe występujące w języku niemieckim w przeważającej mierze odpowiadają zaimkom występującym w języku polskim. Różnicę zauważyć można w 3 osobie liczby mnogiej. Występuje tu zaimek sie/Sie, co oznacza oni, one / Pan, Pani, Państwo. Zaimek Sie to zwrot grzecznościowy, zawsze pisany jest wielką literą.

Odmiana zaimka osobowego w liczbie pojedynczej wygląda następująco:

Singular (liczba pojedyncza)

Nomminativ

ich

du

er

sie

es

Genitiv

meiner

deiner

seiner

ihrer

seiner

Dativ

mir

dir

ihm

ihr

ihm

Akkusativ

mich

dich

ihn

sie

es

Odmiana zaimka osobowego w liczbie mnogiej:

Plural (liczba mnoga)

Nomminativ

wir

ihr

sie

Sie

Genitiv

unser

eurer

ihrer

Ihrer

Dativ

uns

euch

ihnen

Ihnen

Akkusativ

uns

euch

sie

Sie

PRZYKŁADY:

Ich besuche dich und du besuchst mich. (Ja odwiedzam ciebie, a ty odwiedzasz mnie.)

Er liebt sie und sie liebt ihn. (On kocha ją, a ona kocha jego.)

Wir fragen euch und ihr fragt uns. (My pytamy was, a wy pytacie nas.)

Was könnte ich für Sie machen? (Co mógłbym/mogłabym dla Pani/Pana/Państwa zrobić?)

 

Zaimek osobowy bardzo często zastępuje rzeczownik:

Der Schüler antwortet dem Lehrer. – Der Schüler antwortet ihm. (Uczeń odpowiada nauczycielowi. – Uczeń odpowiada jemu.)

Er hilft seiner Mutter. – Er hilft ihr. (On pomaga swojej mamie. – On pomaga jej.)

Meine Freundin kommt aus Deutschland. – Sie kommt aus Deutschland. (Moja przyjaciółka pochodzi z Niemiec. – Ona pochodzi z Niemiec.)