UPDATE command denied to user 'edeutschtest'@'10.12.20.62' for table 'fusion_settings' Historia - niemiecki
Nawigacja
Język Niemiecki
Nauka
Szukaj
Forum
Tłumaczenie
Wyślij newsa
Język Niemiecki
Nauka Niemieckiego
Niemiecki Gramatyka
Niemiecki Testy i Ćwiczenia
Niemiecki Certyfikaty
Niemiecki Matura
Niemiecki Wypracowania
Niemiecki Słownictwo
Niemiecki Różności
Język Niemiecki
Ostatnie Artykuły
List prywatny - Klub...
Geografia
Historia
Leseverstehen - Frei...
Leseverstehen - Sport
Język Niemiecki
Sponsorowane
Język Niemiecki
Zobacz takze
Fizyka

Geografia

Historia

Matematyka

Religia

UPDATE command denied to user 'edeutschtest'@'10.12.20.62' for table 'fusion_articles'
Historia
abdanken- abdykować
f Abdankung- abdykacja
s Abkommen- układ
f Absetzung- detronizacja
absolut- absolutny
r Absolutismus- absolutyzm
f Abtei- opactwo
r Adel- szlachta
altertümlich- starożytny
f Annalen- annały
f Ansiedlung- zasiedlenie
antik- antyczny
f Antike- starożytność, antyk
f Ära- era
f Archäologie- archeologia
f Aristokratie- arystokracja
f Aufklärung- oświecenie
r Aufstand- powstanie
s Auswahl- elekcja, wybór
s/r Barock- barok
r Baron- baron
r Bauer- chłop
s Bauerntum- chłopstwo
f Besatzung- okupacja
s Bürgertum- mieszczaństwo
f Chronologie- chronologia
s Datum- data
f Demokratie- demokracja
demokratisch- demokratyczny
r Despot- despota
despotisch- depotyczny
r Despotismus- despotyzm
s Diarium – diariusz
f Dynastie- dynastia
f Ehre- honor
f Entthronung- detronizacja
f Entwicklung- rozwój
f Epidemie- epidemia
f Epoche- epoka
s Erbe- dziedzictwo, spuścizna
e Erbe- spadkobierca, dziedzic
s Ereignis- wydarzenie
f Eroberung- zdobycie
f Familie- rodzina
r Faschismus- faszyzm
f Festung- twierdza, forteca
r Feudalismus- feudalizm
f Folter- tortury
r Freiherr- baron
r Frieden- pokój
f Gegenreformation- kontrreformacja
s Gegenwart- współczesność
f Genealogie- genealogia
f Gesellschaft- społeczeństwo
s Gesetz- prawo
s Gewehr- broń
r Graben- fosa
r Graf- hrabia
f Häresie- herezja
r Häretiker- heretyk
f Herrschaft- panowanie
herrschen- panować
f Herrscherfamilie- dynastia
s Herzogtum- księstwo
f Hexe- czarownica
r Holocaust- holocaust
f Inquisition- inkwizycja
f Invasion- inwazja
s Jahrhundert- wiek
s Kaisertum- cesarstwo
s Kampf- walka
r Ketzer- heretyk
f Ketzerei- herezja
r Klerus- duchowieństwo
s Kloster- klasztor
r Kolonialismus- kolonializm
f Kolonie- kolonia
r König- król
f Königin- królowa
s Königreich- króletwo
r Kreuzritter- krzyżowiec
s Kreuzzug- krucjata
f Krone- korona
f Krönung- koronacja
r Kurfürst- książę elektor (w Rzeszy)
legendär- legendarny
f Legion- legion
r Legionär- legionista
s Lehn- lenno
r Lehnsmann- wasal, lennik
r Liberalismus- liberalizm
f Macht- władza
s Magnatentum- magnateria
s Millennium- milenium
s Mittelalter- redniowiecze
f Monarchie- monarchia
r Nachkomme- potomek
f Niederlage – porażka, klęska
r Palast- pałac
s Parlament- parlament
r Plebs- plebs, pospólstwo
r Pöbel- motloch, tłuszcza
prähistorisch- prehistoryczny
r Prinz- książę
f Prinzessin- księżniczka
r Privileg- przywilej
f Rebellion- rebelia
s Recht- prawo
f Reformation- reformacja
f Religion- religa
s Relikt- relikt
f Renaissance- renesans
f Republik- republika
f Restaurierung- restauracja (powrót zdetronizowanej dynastii do rządów)
f Revolte- rewolta
f Revolution- rewolucja
f Rezession- recesja
r Ritter- rycerz
s Rittertum- rucerstwo
f Romantik- romantyzm
f Ruine- ruiny
f Rüstung- zbroja
r Säbel- szabla
f Sage- legenda
sagenhaft- legendarny
r Schatz- skarb
r Scheiterhaufen- stos
r Schild- tarcza
f Schlacht von...- bitwa pod...
s Schloss- pałac, zamek
s Schwert- miecz
r Senior- senior
f Seuche- epidemia, zaraza
r Siedler- zasadźca
r Sieg- zwycięstwo
f Sippe- ród, klan
r Sklave- niewolnik
s Sklaventum- warstwa niewolników
f Sklaverei- niewolnictwo
r Souverän- suweren
r Stamm- plemię, szczep
f Teilung- rozbiór
r Thron- tron
f Thronentsagung- abdykacja
r Thronfolger- następca tronu
f Tradition- tradycja
r Tyrann- tyran
f Unabhängigkeit- nieależność, niepodległość
unbeschränkt nieograniczony
f Union- unia
r Vasall- wasal
f Vereinigung- zjednoczenie
f Verfassung- konstytucja
f Vergangenheit- przeszłość
f Verständigung- porozumienie
verteidigen- bronić
s Volk- naród
s Vorrecht- przywilej
f Waffe- broń
r Zepter- berło
f Zerstörung- zniszczenie
f Zivilisation- cywilizacja.
 
 
Redewendungen
 
r Stammbaum- drzewo genealogiczne
Königlicher Hof- dwór królewski
um die Jahrhundertwende- na przełomie wieków
von der historischen Bedeutung- o znaczeniu historycznym
in die Geschichte eingehen als- przejść do historii jako
nach Christus (n.Ch.)- naszej ery (n.e.)
vor Christus (v.Ch.)- przed naszą erą (p.n.e.)
f Bronzenzeit- wiek brązu
f Steinzeit- wiek kamienia
f Urgesellschaft- wspólnota pierwotna
unter die Regierung von Karl der Größte- za panowania Karola Wielkiego
das Rad der Geschichte zurückdrehen- odwrócić bieg historii
in der dunkeln Vergangenheit- w mrocznej przeszłości
anno Tobak- za króla ćwieczka, czyli że dawno!

autor: EnigmaDrukuj
słownik
DEP
Słownik niemiecki online
Wpisz wyrażenie polskie lub niemieckie:

System © ADIPS
Język Niemiecki
Ankieta
Czy byłbyś/łabyś skłonny/a do podjęcia kursu językowego online?

tak

nie

nie wiem

Język Niemiecki
Sponsorowane
Nauka Języka Niemieckiego Online
Język Niemiecki