UPDATE command denied to user 'edeutschtest'@'10.12.20.6' for table 'fusion_settings' Matematyka - niemiecki
Nawigacja
Język Niemiecki
Nauka
Szukaj
Forum
Tłumaczenie
Wyślij newsa
Język Niemiecki
Nauka Niemieckiego
Niemiecki Gramatyka
Niemiecki Testy i Ćwiczenia
Niemiecki Certyfikaty
Niemiecki Matura
Niemiecki Wypracowania
Niemiecki Słownictwo
Niemiecki Różności
Język Niemiecki
Ostatnie Artykuły
List prywatny - Klub...
Geografia
Historia
Leseverstehen - Frei...
Leseverstehen - Sport
Język Niemiecki
Sponsorowane
Język Niemiecki
Zobacz takze
Fizyka

Geografia

Historia

Matematyka

Religia

UPDATE command denied to user 'edeutschtest'@'10.12.20.6' for table 'fusion_articles'
Matematyka

Słownictwo - matematyka

die Abszisse - odcięta
die Achse - oś
bezeichnen - określić
die Definitionsmenge - dziedzina
die Determinante - wyznacznik
die Diskriminante - delta, wyróżnik trójmianu kwadratowego
die euklidische Ebene - płaszczyzna euklidesowa
die kartesische Ebene - płaszczyzna kartezjańska
die Eigenschaft - własność
eindeutig - jednoznacznie
die Exponenzialfunktion - funkcja wykładnicza
besonderer Fall - szczególny przypadek
die Form - forma, postać
die quadratische Funktion - funkcja kwadratowa
identische Funktion - funkcja identyczna
lineare Funktion - funkcja liniowa
konstante Funktion - funkcjastała
kubische Funktion - funkcjatrzeciego stopnia
quadratische Funktion - funkcja kwadratowa
das Funktionsbild - wykres funkcji
die Funktionsgleichung - równanie funkcji
die Gerade - prosta
gerade - parzysta
die Gleichung - równanie
die quadratische Gleichung - równanie kwasratowe
der Graph - graf
die Koordinate - współrzędna
das Koordinatensystem - układ współrzędnych
die Kosinusfunktion - funkcja cosinus
die Kotangensfunktion - funkcja cotangens
die Linearfaktordarstellungsform - postać iloczynowa
die Linearfaktorzerlegung - postać iloczynowa
die Logarithmusfunktion - funkcja logarytmiczna
die Lösung - rozwiązanie
monoton fallend - nierosnąca
monoton wachsend - niemalejąca
die Monotonie - monotoniczność
negativ - ujemne
der Nenner - mianownik
die Nullstelle - miejsce zerowe
doppelte Nullstelle - dwukrotny pierwiastek trójmianu kwadratowego
die Ordinate - rzędna
positiv - dodatnie
der Punkt - punkt
der Quadrant - ćwiartka
die Quadratwurzelgleichung - pierwiastkowe równanie kwadatowe
quadrieren - podnieść do drugiej potęgi
der Satz von Vieta - wzór Vietey
der Scheitelpunkt - wierzchołek
die Scheitelpunktsform - postać kanoniczna
die Schenkel - ramiona
der Schnittpunkt - punkt przecięcia
die Schräge - pochyła
senkrecht - pionowo
senkrecht aufeinander liegen - leżeć prostopadle do siebie
die Sinusfunktion - funkcja sinus
die Steigung - współczynnik kątowy
streng monoton fallend - malejąca
streng monoton steigend - rosnąca
streng monoton wachsend - rosnąca
substituieren - podstawiać
die Substitution - podstawienie
die Symmetrieachse - oś symetii
die Tabelle - tabelka
die Tangensfunktion - funkcja tangens
die Umkehrfunktion - funkcja odwrotna
ungerade - nieparzysta
der Ursprung początek - układu współrzędnych
die Ursprungsgerade - prosta przechodząca przez początek układu współrzędnych
der Vektor - wektor
das Venndiagramm - diagram Venna
die Waagerechte - pozioma
weder gerade noch ungerade - ani parzysta ani nieparzysta
die Wertemenge - przeciwdziedzina
die Wertemenge - przeciwdziedzina
die Winkelfunktion - funkcja trygonometryczna
zeichnen - nakreślić, narysować
die Zuordnung - przyporządkowanie
die Zuordnungsvorschrift - wzór funkcji14810 Czytań · Drukuj
słownik
DEP
Słownik niemiecki online
Wpisz wyrażenie polskie lub niemieckie:

System © ADIPS
Język Niemiecki
Ankieta
Czy byłbyś/łabyś skłonny/a do podjęcia kursu językowego online?

tak

nie

nie wiem

Język Niemiecki
Sponsorowane
Nauka Języka Niemieckiego Online
Język Niemiecki